Æstetiske lejlighedsdøre
– brandsikrede og lydisolerende

MinElevators lejlighedsdøre fås i forskellige designs, der matcher de eksisterende rammer og arkitektur. Dermed sikres nænsom og æstetisk udskiftning af døre i klassiske ældre etageejendomme.

Indbrudssikring:

MinElevators sikkerhedsdøre har en stærk kerne af stål. Dørkarmene består ligeledes af stål, og for at opnå den bedst mulige sikkerhed, låser døren med nokker i bagkant af dørblad. Vi leverer sikkerhedsdøre i sikkerhedsklasse RC2 og RC3.

Støj:

Larm fra opgangen eller omgivelserne minimeres betydeligt med en af vores sikkerhedsdøre. Sikkerhedsdøren er lydisoleret med 42 dB, hvilket er meget højt i forhold til nymoderne døre, som normalt kun lydisolerer 30-35 dB.

Brandsikrede lejlighedsdøre
døre, LEJLIGHEDSDØRE

Design:

Æstetik er vigtigt, da beboere kigger på hoveddørene hver dag. Vores sikkerhedsdøre er belagt med træ på begge sider, hvilket får dørene til at fremstå som de oprindelige døre. Designmæssigt kan vi matche ældre æstetisk dørdesign, også dem med glaspartier.

døre, LEJLIGHEDSDØRE

Branddør:

Når brand opstår, tæller hvert et minut. Vores sikkerhedsdøre leveres i flere brandklasser. Branddørene er EI30 godkendte. Som standard og lovpligtigt leveres en dør certificeret til at modstå brand i minimum 30 minutter. Dørene er ligeledes certificerede til at stoppe brandbare røggasser.

døre, LEJLIGHEDSDØRE
lampe i lejlighed

Fremtidssikret:

Da vores sikkerhedsdøre har træpaneler på begge sider, kan disse let og enkelt udskiftes, hvis døren skulle blive ridset af eksempelvis et møbel, der bliver båret ind, eller en tyv der fejlagtigt prøver at ødelægge dørene. Det er derfor en stor fordel, at vi kan nøjes med at udskifte den del på døren, som bliver ødelagt.

Funktionalitet:

Det er vigtigt, at en sikkerhedsdør åbner og lukker let og glidende. Derfor er vores sikkerhedsdøre hængslet på kuglelejer, idet kuglelejer, modsat almindelige hængsler, ikke vil blive skæve og nedslidte med tiden. Ydermere er kuglelejerne i hængslerne testet til min. 200.000 åbninger og lukninger, hvilket almindelige hængsler ikke kan klare.

lampe i lejlighed

Varmeisolerende:

Når man investerer i en ny dør, gælder det om at minimere udgifterne så meget som muligt. Derfor er alle vores sikkerhedsdøre isolerede som lavenergidøre. Det er såkaldte klimadøre, hvilket vil sige de kan modstå de temperaturforskelle, der typisk optræder i kolde opgange med varme lejligheder.

Træk og lugt:

Stop træk og lugt fra opgangen eller blæst mod hoveddøren. Det er altid vigtigt, at se efter hvor mange lister, der slutter tæt, når døren låses. Vores sikkerhedsdøre har tætningslister, der stopper træk og lugt.

døre, LEJLIGHEDSDØRE