Bæredygtige løsninger

I MinElevator er samfundsansvar tæt forbundet med sund forretningsudvikling.

I MinElevator er samfundsansvar tæt forbundet med sund forretningsudvikling.

Bæredygtighed omfatter mere end miljø. Vi arbejder aktivt med vores egen rolle i samfundet, og hvordan vi kan samarbejde med andre aktører om at bidrage til en positiv udvikling i vores omverden.

Den sociale bæredygtighed er et centralt omdrejningspunkt for MinElevator. Der er mere end 40.000 opgange uden elevatorer i danske etagebyggerier. Vi har en vision om at hjælpe til med at skabe tilgængelighed med elevatorer, så ældre kan blive boende, så længe de vil i eget hjem, og så bedstefar i kørestol kan holde jul hos børnebørnenes på 3.sal.

En elevator kan betyde en enorm gevinst for livskvaliteten. Det er værd at arbejde for.

Elevatorer i ældre ejendomme skaber LIGE ADGANG FOR ALLE

Tilgængeligheden halter i Københavns etageopgange. Men det er MinElevator i fuld gang med at ændre på – og det er både til gavn for beboernes livskvalitet og ejendommenes salgsværdi.

PeopleFlow

Det bliver stadigt lettere at bevæge sig rundt i storbyen. Metro, letbane, supercykelstier og intelligent trafikplanlægning sikrer et velkørende horisontalt people flow. Men ved endemålet er det ofte slut med det gode flow. I hovedstadens ældre boligmasse er trapper stadig standarden.

– Vi tænker som samfund meget i det horisontale flow, men det vertikale er overset. Det er et problem for mange, at de skal flere etager op i de titusinder af ældre opgange, vi har i København og på Frederiksberg, siger Niels Aalbæk Jensen, der er salgs og marketingsdirektør i MinElevator, som leverer elevatorer til storbyens ældre etageejendomme. Han påpeger, at undersøgelser viser, at 30 % af alle, der bor i etageejendom enten selv oplever, at de i kortere eller længere perioder har svært ved at magte trapper, eller at ældre eller handicappede familiemedlemmer ikke har mulighed for at komme på besøg.

Trappen kan være en barriere

– Mange familier kender besværet i at skulle op ad trappen med børn og indkøb, men alder og sygdom kan også spille ind, siger Niels Aalbæk Jensen, og nævner et eksempel fra sin egen bekendtskabskreds.

– Hanne er 50 år og har boet i sin lejlighed på femte sal i 26 år. Men hun har fået cancer, og kemoen tager kræfterne fra hende, så hun nu er tvunget til at se sig om efter en ny lejlighed. Hvis hun havde haft adgang til en elevator, kunne hun blive boende, siger han.

MinElevator har en forretningsmæssig interesse i at udbrede budskabet om, at der kan installeres elevatorer i alle ejendomstyper – enten på fortrapper, køkkentrapper eller i selvstændige tårne. Men Niels Aalbæk Jensen har også en anden mission.

Elevatorer skaber social bæredygtighed

– Det handler om social bæredygtighed. Det er en enorm nedgradering af livskvaliteten, hvis man ikke længere kan bo i sin lejlighed, eller hvis man ikke længere kan få bedstefar på besøg. Lige adgang for alle bør være et grundprincip for alle ejendomsejere, og fra offentlig side har man da også erkendt problemet, for der skal som bekendt være elevatorer i nye etageejendomme, siger han og påpeger, at der også kan være en økonomisk gevinst i at investere i en elevator til en ældre ejendom.

5 blade blomst kvalitet
5 blade blomst kvalitet

Vores rådgivere sidder klar til at vejlede dig til den bedste elevatorløsning. Hvad koster en elevator? Hvilke elevatorløsninger er der? Få et tilbud på elevator – book en gratis besigtigelse af ejendommen.