Udvendig

  • Fordele
  • – Direkte og niveaufri adgang til lejlighederne.
  • – Kræver ikke brandsikring af ejendommen ved landing på hovedtrappens mellemreposer.
  • – Optager ikke indvendig plads.

Elevatorløsning til bygningsfacaden

En udvendig elevator kan være den rigtige eller eneste mulige løsning. Der er flere mulige placeringer – blandt andet med landing på hovedtrappens mellemreposer eller uden på køkkentrappen. I sidste tilfælde fjerner vi hele køkkentrappen og bygger helt nyt etagedæk, som bliver til en fin entré foran elevatoren på hver etage.